Om os

Målet med LUMI Genbrug i Hillerød:

 

Målet med LUMI Genbrug i Hillerød er at skaffe midler til Luthersk Missions vidt forgrenede missionsarbejde i tredjelande, hvor der samarbejdes med lokale kirker, drives humanitært arbejde, sundhedsarbejde, undervisning og arbejde blandt udsatte børn m.v.

Luthersk Mission arbejder for tiden i Cambodja, Etiopien, Peru og Tanzania.

Butikken i Hillerød ledes af Anne-Marie Pedersen og Britta Toft.

LUMI Genbrug, Hillerød er oprettet af Luthersk Mission i Danmark.

LUMI Genbrug, Hillerød er LM's syvende genbrugsbutik, og blev åbnet den 4. juni 2011, hvor LM's genbrugskonsulent, Hakon Christensen holdt åbningstale og socialudvalgsformand Bente Claudi klippede den røde snor.

26. September 2017 åbnedes filialbutikken overfor i Helsingørsgade 18 ( se nederste foto)

LUMI Genbrug, Hillerød drives, som de øvrige LUMI Genbrugsbutikker, af frivillige medarbejdere.

LMs landsstyrelse (LS) vælger bestyrelsen, ligesom butikkens vedtægter er fastsat af LS.